ספרות דור המדינה - תעודת זהות

ספרות דור המדינה - תעודת זהות אינני חוקר , אף שאני מלמד באוניברסיטה , והתואר פרופסור המוצמד לשמי מיועד בעיקר למדור השכר האקדמאי . אני רואה את עצמי כפרשן סביר של טקסטים ספרותיים אך לא כאדם בעל ידיעות מקיפות ומוסמכות , שבזכותן הוא רשאי לעשות אינטגראציות פנוראמיות גדולות של תהליכים ספרותיים , או זיהוי ואפיון של דורות ספרותיים . לכן , אם אנסה לתת תעודת זהות של דור המדינה אעשה זאת רק באחריות של סופר , בן הדור הזה עצמו , ולא באחריות של חוקר . ועם זאת איני מבקש למסור עדות אישית בלבד אלא גם לנסות ולדלות מיצירותיהם של בני דורי כמה אפיונים כלליים . אני מאמין שעל אף כל ההסתייגויות יש ממש בחלוקה דורית , לא רק בספרות ובאמנות אלא גם בפוליטיקה ואולי אפילו בעסקים . ואף על פי שהיצירה האמנותית נובעת ממעמקי נפשו של היחיד , מניסיונו האישי וממבנה הנפש הייחודי שלו , עדיין היא קשורה וניזונה מרוח תקופתה ומחוריותיה , ושרויה ביחסי גומלין מתמידים עם יצירותיהם של בני אותו הדור . מדובר אפוא בדור שפועל זה כארבעים שנה בד בבד עם כמה דורות ספרותיים אחרים , ובמיוחד עם הדור שקדם לו - דור מלחמת השחרור . את סיפורי הראשון ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד