הרומאן והדמוקרטיה המודרנית

הרומאן והדמוקרטיה המודרנית כאדם שאיננו אמריקני וגם אינו חי בארצות הברית , אלא רק מבקר בה מפעם לפעם וצופה בה מבחוץ , יש לי הערכה למסירות האינטלקטואלית שלכם לנושא הדמוקרטיה . אמנם גם במדינתי ובמדינות רבות אחרות מתקיים המשטר הדמוקרטי , אבל עדיין נדמה לי שבשבילנו הוא משול לבגד שאנו לובשים לאחר שלבשנו ופשטנו בגדים אחרים , ואילו לגבי האמריקנים נראה שאין זה בגד אלא עור הגוף עצמו , שהרי עצמאותכם הלאומית והזהות האמריקנית עצמה הותכו מן הרגע הראשון ברעיון הדמוקרטי של NO TAXATION . WITHOUT REPRESENTATION לכן , אתם חוזרים ובוחנים באופן רציני את שאלת הדמוקרטיה כמו שעמים אחרים בוחנים את מהות הטריטוריה שלהם וגבולותיה , או את מקורות השפה שלהם . בשביל עמים אחרים הדמוקרטיה היא רק שיטת ממשל , פחות מזיקה לעומת אחרות , המאפשרת להם לקיים את זהותם הלאומית בסבך העולם המודרני . אבל בזיכרון ההיסטורי של עמים כמו האנגלים , היפאנים , הגרמנים והאיטלקים ישנן תקופות , וביניהן חשובות ומזהירות , שבהן לא שרר משטר דמוקרטי , בעוד שבשביל ארה "ב הדמוקרטיה היא מרכיב מהותי מובהק של תוכן ומסורת . ואם לפעמים יש רגעי ייאוש - ואני...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד