תרבות בלא נחת

תרבות בלא נחת שבעים וחמש שנים ויותר חלפו מאז כתיבת המסה המפורסמת של פרויד ' , תרבות בלא נחת , ' ועל אף התהפוכות והשינויים החברתיים והרוחניים העצומים שעברו על האנושות מאז פרסומה , נראה שלא נס ליחה אם החברה הפסיכואנליטית האיטלקית החליטה לקיים ברומא כנס מיוחד לכבודה , שאליו מוזמן סופר שאיננו אנליטיקן ואיננו מומחה לכתבי פרויד , לבוא ולחלוק את הרהוריו בנושא זה . אמנם עלי להודות שאינני זר לפסיכואנליזה . אף כי מעולם לא עברתי אנליזה רשמית ומסודרת , הרי עדיין כבעלה של אישה אנליטיקאית צברתי ואני עדיין ממשיך לצבור בארבעים וחמש שנות נישואיי , ולא תמיד בשכיבה , אלא גם בהליכה ובעמידה , אלפי שעות של אנליזה ביתית בהחלט לא פשוטה , שכן אין בה לגיטימציה לרגרסיות קשות , וגם אין בה אסמכתא רשמית להתגונן באנליזה נגדית . אגב , אולי מן הראוי לארגן פעם קונגרס בין לאומי לבני זוגם של אנליטיקאים שיחליפו ביניהם מקצת מהחוויות של אנליזה בחיי יום יום ובכל מצב . דברים מעניינים וחדשים היו לבטח מתגלים שם . אבל נחזור אל נושא אי הנחת בתרבות , כאשר מסתו של פרויד משמשת לנו נקודת מוצא . והייתי רוצה לארגן את הרהורי סביב חמש שא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד