רב־תרבותיות - מובלעות או דיאלוג

רב תרבותיות - מובלעות או דיאלוג הלגיטימציה הקיומית והמוסרית לרב תרבותית בעיני רבים המושג רב תרבותיות נחשב למושג חיובי , והוא שייך לקבוצת המושגים שהפכו חיוניים ומכובדים לקראת סוף המאה העשרים : כגון פמיניזם , תודעה אקולוגית , לגיטימציה של יחסים חד מיניים . אמת , גם בתקופות קדומות שררה במקומות רבים בעולם בפועל מציאות רב תרבותית טבעית , אבל רק במאה העשרים , לאחר קריסת הריכוזיות השלטונית אידיאולוגית , הן הפשיסטית והן הקומוניסטית והתרופפות הריכוזיות הדמוקרטית , קיבלה הרב תרבותיות לא רק הכרה בקיומה אלא גם ערך מוסרי . רב תרכותיות פירושה בין היתר הגשמה רחבה ומעמיקה של זכויות הפרט לבטא את תרבותו וזהותו המיוחדת , ובכך היא מצטרפת לשאר זכויות הפרט שקיבלו הכרה וחיזוק בתקופתנו . סיבה שנייה המחזקת את תודעת הרב תרבותיות קשורה בגלוכליזציה ההולכת ומתעצמת באמצעות כוחה המדהים והפולשני של התקשורת , וזאת לא רק במישור הכלכלי מסחרי אלא גם במישור התרבותי זהותי . והנה , דווקא שיתוף מהיר זה של יצירת תרבות וסגנונות חיים , על כל הברכה הטמונה בו , עלול גם לעטות על העולם מעין כסות הומוגנית אפרורית , אשר תטשטש ייחודי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד