המהפכה הציונית - האם יש לה המשך?

המהפכה הציונית - האם יש לה המשך ? במושג "מהפכה" טמונים שני יסודות הכרחיים . ראשון - שינוי רדיקלי של סדרי חיים , ערכים , מבנה שלטוני ואידיאולוגיה חברתית . וכאן ההבדל המהותי בין המושג מהפכה למושג הפיכה או מהפך . כי בעוד שהפיכה אינה מתכוונת לשנות דבר מהותי בסדרי החברה ובערכי החיים של החברה , אלא לחולל החלפה בכוח של השלטון , ומהפך הוא על פי השימוש המקובל אצלנו מאז 1977 החלפת השלטון באמצעים דמוקרטיים ; הרי מהפכה מדברת על שינוי עמוק ורדיקלי יותר של יסודות שהתגבשו במשך דורות . ומכאן היסוד ההכרחי השני שמעניק למהפכה את תוקפה - תוכנית . כיוון , מצע חדש של חיים , כדי להבדיל בין מהפכה לכאוס . שני היסודות הללו הכרחיים כדי שנייחס לתופעה כלשהי את הכינוי הנכבד מהפכה . ולכן אין אנו צריכים להיות יותר מדי פזרנים בשימוש במושג הזה . האם הציונות ראויה לתואר מהפכה ? לכאורה כן . לפחות לגבי היסוד הראשון , שתבע מן העם היהודי שינוי רדיקלי של אורחות חיים וערכי חברה , ותנועה גיאוגרפית חדשה ממציאות חיים בגולה אל ארץ חדשה ישנה . אולם האם המהפכה הציונית הכילה גם את היסוד השני - הווה אומר תוכנית חדשה של חיים , כשם שהצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד