התוכן

התוכן פתח דבר 9 בסבך הזהות ניסיון לזיהוי ולהבנה של תשתית האנטישמיות 13 התשתית המבנית של האנטישמיות 41 המהפכה הציונית - האם יש לה המשך ? 46 סערה ישראלית יהודית בוושינגטון 60 האם יש עדיין משמעות מעשית למושג "אור לגויים 68 ? " מה נוכל לתת לכם ומה נוכל לקבל מכם 74 המוסיקה שנלקחה רב תרבותיות - מובלעות או דיאלוג 83 סליחה על המוסיקה שנלקחה 99 איגרת למורה 110 כמה עצות של חובב היסטוריה להיסטוריונים 115 נחת ואי נחת בספרות תרבות בלא נחת 127 הרומאן והדמוקרטיה המודרנית 141 אזור הסחר החופשי בין הספרות לפסיכולוגיה 155 המשפחה כדימוי פוליטי וחברתי בספרות 164 ספרות דור המדינה - תעודת זהות 171 דון קיחוטה ושריפת הספרים הישנים 181 בעקבות ארבעה רומאנים הניצוץ ההודי ( על השיבה מהודו ) 191 לעיין בראש סיכה ( על מסע אל תום האלף ) 196 הנזירה המתעלפת והמזרחנים ( על הכלה המשחררת ) 204 לבטל את העקידה על ידי מימושה ( על מר מאני ) 217 רישום : ידיד נפש 225  אל הספר
הקיבוץ המאוחד