אחיזת מולדת

אברהם ב . יהושע אחיזת מולדת עשרים מאמרים ורישום אחד אברהם ב , יהושע אחיזת מולדת עשרים מאמרים ורישום אחד הוצאת הקיבוץ המאוחד Abraham B . Yehoshua HOMELAND GRASP 20 Articles and One Story עורך הספר : אבנר הולצמן אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספד זה או קטעים ממנו בשם צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור  אל הספר
הקיבוץ המאוחד