ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים

ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים אבינרי , היכל רש " י — י ' אבינרי , היכל רש " י , מהדורה חדשה , א-ב , ירושלים תש " ם-תשמ " ה . אופנברג , דפוסי רש " י , Commentary on the Pentateuch " A . K . Offenberg , "The Earliest Printed Editions of Rashi ' s — בתוך : סד ריינה ( עורכת , ( ספר רש " י , עמ ' . 506 ^ 193 אויבך , בעלי התוספות — א '' א אויבך , בעלי התוספות , ירושלים תש " ם . אלפנביין , תשובות רש " י — ראו : תשובות רש " י . אפטוביצר , מבוא לראבי " ה — א ' אפטוביצר , מבוא לראבי '' ה , ירושלים תרצ '' ח . אפטוביצר , פירוש רש " י לתלמוד — א ' אפטוביצר " , לתולדות פירושי רש " י לתלמוד /' בתוך : י " ל מיימון ( עורך , ( ספר רש " י , ירושלים תשט " ז , עמ י רפו-שכא . ארנד , דרכו של רש " י בביאור מלים — מ ' ארנד " , לדרכו של רש " י בביאור מלים , " ספר רש " י - אוניברסיטת בר אילן , עמ ' . 19-9 ארנד , רש " י למסכת מגילה — א ' ארנד , מסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת מגילה , עבודה לשם קבלת התואר מוסמך של אוניברסיטת בר אילן , רמתען תשנ " ג . באתן , רש " י וקהילת טרויש S . W . Baron , "Rashi and the Communit...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי