הערות

הערות הערה כללית המובאות מפירוש רש " י לתורה הן על פי אחת המהדורות הבאות : מהדורת ברלינר , מקראות גדולות הכתר וכתב יד לייפציג . 1 המובאות מפירוש רש " י לנ " ך הן על פי מהדורת מארשען , מקראות גדולות הכתר וכתב יד וינה . 23 הערות לפרק הראשון 1 תחצו"ל , סימגים ל-לא ; תשובות רש " י , סימן רמ . על חלקם של היהודים בסחר ביינם של הגויים ראו : סולוביצ ' יק , יינם , עמ ' 2 . 90-66 , 39-31 על ההתפתחויות האלה ראו : שוורצפוקס , יהודי צרפת ; טייץ , יהודי צרפת 3 Capetian France 987-1328 , London-New York 1980 E . M . Haliam , ; תשובות בעלי התוספות , מהדורת א " י איגוס , ניו יורק תשי"ד , סימן א , עמ ' . 40-39 הערות לפרק השני 1 סופרים ומעתיקים נטו לעגל מספרים . דיון מפורט על נעוריו של רש"י , על משפחתו ועל לימודיו באשכנז , בצירוף אסמכתאות מספרים שבדפוס ובכתבי יד , ראו בספרי חכמי צרפת הראשונים , עמ ' . 131-121 כמה פרטים שיניתי או הוספתי בהתאם למקורות שהתגלו לי מאז פורסם הספר . בעמ י 123 מובאת דעתו של א י אפטוביצר , הסבור כי רש " י נולד כעשר שנים קודם לכן , אך איני מסכים עמה . ייתכן כי הכינוי רש"י ניתן לו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי