פרק אחד־עשר אחרית דבר: רש"י - בין שמרנות לחדשנות

פרק אחד עשר אחרית דבר : רש " י - בין שמרנות לחדשנות ראוי היה לקרוא לספר זה 'רש " י - מהפכן או שמרן / אם כי מבחינות מסוימות עדיף היה לכנותו 'רש " י - בין חדשנות לשמרנות . ' זאת משום שבמציאות של תקופתו ניתן לתאר כמה מחידושיו של רש " י מבחינה חינוכית ומבחינה תרבותית כמהפכה . בפרק הזה אני מבקש לסכם בקיצור נמרץ - ולעתים ברמיזה בלבד - את חידושיו של רש " י המפוזרים בספר ולכנסם יחד , כדי שיאירו את אישיותו מן הפן רב החשיבות הזה שטרם הוערך כראוי ולעמוד על הגורמים המשוערים לחדשנותו . אמנם , כבר לפני יותר ממאה וחמישים שנים תיאר שמשון בלח את רש " י כחדשן , אלא שדבריו לא זכו להד הראוי להם , אם משום שנכתבו בעברית מליצית ואם משום שהכותב ייחד את דבריו לחידוש שבעצם כתיבת פירושים בדרך הקרובה לפשט : ולכן רק האיש הרם ונשא וגבה מאד , אשר לא יעצור ברוחו מלסולל מסילות חדשות בלבבו לבלתי לכת תמיד אחרי אשר התהלכו לפניו מדורות עולמים [ ... ] הוא הגבר חכם בעוז אשר מרומים ישכון והוקם על מעל בני עליה המעטים בשני דור דור . כאלה אנשי חיל יקרי הערך אשר עשו להם לב חדש ורוח חדשה בתורת ה ^ , ' נים ילדה לנו אומתנו , לפי י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי