ד.מעמד האישה ומקומה בחברה ובמשפחה

ד . מעמד האישה ומקומה בחברה ובמשפחה רש " י הקדיש תשומת לב רבה להגנה על כבודה של האישה ועל זכויותיה . ספק אם היה עוד חכם יהודי בימי הביניים שהמגמה הזאת בולטת כל כך ביצירתו . אמנם , גם הוא לא יכול היה להתנתק לחלוטין מדעות קדומות נגד הנשים שרווחו בתקופה העתיקה ובימי הביניים , אך מאמציו לדבר בזכותן ברורים . הנושא רחב מאוד , ובשל קוצר היריעה אסתפק בדיון בנקודות העיקריות בלבד . האישה כ " זרע אלהים " בספר מלאכי ( ב : ( 16-10 מוכיח הנביא את השבים מן הגולה לציון על כך שזנחו את נשותיהם ונשאו נשים נוכריות . מופיע בו - בפעם היחידה במקרא - הביטוי " זרע אלהים : " "כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך . ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים [ ההדגשה שלי - א " ג ] ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד " ( שם , פסוקים . ( 15-14 על כך כתב רש " י ; " ולא אחד עשה " ] הקדוש ברוך הוא לאדם וחוה תחילה [ ... ] "ומה האחד מבקש " - האחד שבזוג [ הבעל ] מבקש למצוא עלילות עון לאשתו בת זוגו שהיא זרע אלהים [ ההדגשה שלי - א " ג . [ מה הוא תובעה שמבזה אותה " !? ונשמרתם ברוחכם וב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי