ג.אנוסים ומשומדים

ג . אנוסים ומשומדים אחת הדילמות המרכזיות שניצבו בפני חכמי ישראל וקהילות ישראל באירופה הנוצרית במאה ה 11 הייתה היחס אל האנוסים והמשומדים . מספרם של היהודים שהמירו את דתם לנצרות באותם ימים היה גדול ממה שמקובל בספרות המחקר . חלק מהם המירו את דתם בשל לחצים כלכליים חברתיים וחלק מהם בשל השפעת התעמולה הנוצרית . ההמרה לנצרות - מרצון ומאונס - הייתה אחת הבעיות המרכזיות שעמן התמודדו קהילות ישראל באותה תקופה . עדות לעוצמת הלחץ של התעמולה הנוצרית ולחשש מהמרת הדת עולה מספרות הפולמוס היהודי הנוצרי שנכתבה בצרפת בסוף המאה ה 11 ובמאה ה 12 ומפרשנות המקרא היהודית שחוברה באותה תקופה . החברה היהודית התלבטה בשאלה כיצד להתייחס אל אנשים שהמירו את דתם . לשאלה הזאת היו השלכות הלכתיות וחברתיות . האם יש לראות בממירים נוכרים לכל דבר שיינם הוא יין נסך ? האם יש צורך בגט כדי לשחרר את נשותיהם ממעמד של "אשת איש ?" ואולי בעצם המעשה של המרת הדת כבר נותק הקשר בין הבעל " הנוכרי " ובין אשתו , שהרי נישואים של יהודי עם נוכרייה אינם תקפים על פי ההלכה . דילמה אחרת הייתה כיצד להתייחס אל האנוסים שהמירו את דתם לנצרות בעל כורחם א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי