ב.מנהיגי ציבור

ב . מנהיגי ציבור מעלותיהם וחובותיהם בפירושו לתורה בחר רש " י מדרשי חז " ל המדגישים את חובות מנהיגי הציבור ואת כפיות הטובה כלפיהם . המנהיגים חייבים להנהיג את העם "בנחת ולסבול אותם " ( שמות , י . 113 רש " י למד זאת מן הכתוב "ויצום [ את משה ואהרן ] אל בני ישראל" ( שם . ( הוא פירש על פי הפשט "צום על דבר ישראל , " אך הוסיף את הדרש האמור . מכיוון שנהג כך בעקביות , וגם במקומות אחרים עשה שימוש במדרשים מגמתיים מעין אלה , סביר להניח כי בחירתו הייתה מכוונת וכך ראה את תפקיד המנהיג . למשל , הוא פירש את הפסוק "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו " ( דברים , ג : , ( 28 שנאמר לקראת קבלת המנהיגות , באופן הבא : "על הטרחות ועל המשאות ועל המריבות . " הוא גרס כי זו המציאות הצפויה למנהיג ראוי וכי עליו להיות נכון למשימות קשות וכפויות טובה . בדומה פירש את הכתוב "ונשאו [ שבעים הזקנים ] אתך : " "התנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם טורח בני , שהם טרחנים וסרבנים " ( במדבר , יא : . ( 17 ואם לא די בכל אלה , הוסיף שם רש " י , על פי ה ' ספרי , ' כי משה התנה מראש עם אותם שבעים זקנים כי עליהם להיות נכונים לסייע לו בהנהגת הציבור " , ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי