א.תלמידי חכמים

א . תלמידי חכמים מעלותיהם וסבלותיהם רש " י רחש כבוד רב לתלמידי חכמים , וראה בהם את הנעלים שבבני האדם . הם משמשים ערובה לקיומו של העולם , המבוסס על לימוד תורה ושמירת מצוותיה . בדיון על שבחי התורה ראינו כי הנושא הזה היה טבוע עמוק בתודעתו של רש " י . הוא הכיר את המציאות בקהילות ישראל בזמנו , שבהן נשאו תלמידי חכמים במידה רבה בעול הנהגת הציבור . בכוחם ובמעמדם האיתן בקהילה ראה ערובה לקיום של היהודים בגלות . ואולם מדבריו ניכר שלא רק ההיבט המעשי הזה עמד לנגד עיניו אלא ראייה אידאלית של עולם שבו התורה היא משאת נפשן של הבריות כולן , ונושאי התורה - תלמידי חכמים - זוכים בו למקום המרכזי : "תלמידי חכמים שהקב " ה נותנם עינים להאיר לעולם" ( פירוש רש " י לשיר השירים , ה : , 12 על פי 'שיר השירים רבה . (' בתופעה הזאת כשלעצמה אין משום חידוש , שהרי בספרות חז " ל לסוגיה השונים קיימים מאות מאמרים בשבחם של תלמידי חכמים ובשבח תורתם . ואולם דבריו אינם בבחינת חזרה גרידא על תפיסה מקובלת , אלא נובעים מתוך שכנוע פנימי עמוק במעלתם הרבה , ומעידים על רצונו להשפיע על אחרים לסגל לעצמם את היחס הזה כלפי תלמידי חכמים . ניתן...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי