פרק עשירי השקפת עולמו: חברה

פרק עשירי השקפת עולמו : חברה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי