ה.כבוד הבריות

ה . כבוד הבריות ר ' שמעיה , תלמידו הקרוב של רש " י , העיד עד כמה היה רש " י רגיש לכבוד הבריות . על פי ההלכה , אין מנחמים אבל בימי חול המועד . קשה היה לרש " י לראות בסבלו של אדם ולא לנחמו בשעת צערו . ואכן , גם בחול המועד הוא מצא דרך לנחם באמצעות דרשה בדברי תורה : "וקשה לר' לישב מחריש , כי מה תנחומין יש בשתיקה ? ופותח ומדבר לאבל בדברי תנחומין " זה הרקע גם ליחסו אל האנוסים , כפי שנראה להלן . כבוד הבריות היה חשוב מאוד בעיניו . לפיכך התנגד לעכב את התפילה ולהמתין למי שיצא מבית הכנסת אף אם הוא אדם חשוב ומכובד . הרגישות האנושית הזאת שלו היא מאפיין בולט של אישיותו וכבר עמדתי על כך . דוגמה מובהקת אחרת היא דאגתו לא רק לרווחתה של אישה שבעלה נהג בה שלא כשורה אלא גם לכבודה . דברי רש " י מעידים על סערת רגשותיו ומורת רוחו באותו אירוע , כפי שיידון להלן בעניין מקומה של האישה במשנתו . אין פלא אפוא שגם בפרשנותו למקרא ולתלמוד ניכרת מגמתו לחנך את הבריות להיות זהירים בכבוד הזולת באשר הוא ארם . בפרשת הבריאה הדגיש רש " י את מעלתו הגבוהה של האדם ככלל . הוא ראה באדם פאר היצירה שהכול נברא למענו ולכבודו . על הכתוב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי