ה.אומות העולם

ה . אומות העולם היחס אל אומות העולם תפס מקום מרמי בפרשנות המקרא היהודית בימי הביניים , ואין פלא בדבר . הפרשנות הזאת שמה לה למטרה לא רק לפרש את כתובי המקרא אלא גם לשרת אינטרסים מובהקים של הציבור היהודי . הדברים אמורים גם לגבי פרשנות המקרא היהודית בצרפת במאות ה 13-11 שהרבתה לעסוק בפולמוס היהודי הנוצרי ובגורלו של עם ישראל בגלות . סוגיית ייחודו של עם ישראל וגורלו בימי הגלות הקשים של ימי הביניים עמדה במרכז הפולמוס הדתי , שתפס תאוצה באותם הימים . מכיוון שכתובי המקרא תפסו מקום מרכזי בפולמוס הזה , נאלצו רוב מפרשי המקרא היהודים לדון בהם ולעתים אף לפרשם שלא על פי הפשט שלהם . הפרשנות הכריסטולוגית למקרא נתפסה כמסוכנת לציבור היהודי בשל החשש שהיא תגרום ליהודים להמיר את דתם . רש " י היה זה שפתח את הפתח לרווחה ושימש דוגמה לבאים אחריו בצרפת ובגרמניה בתחום הזה . את פרשנותו למקרא בכללותה אי אפשר לנתק מהפולמוס היהודי הנוצרי . הפולמוס הזה הגיע בימיו של רש " י לאחד משיאיו , וסוגיית מקומן של הנצרות ושל היהדות בעולם תפסה בו מקום חשוב . לנושא הזה הייתה השפעה מכרעת על פירושו של רש " י למקרא , וזו השאירה עקבות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי