ד.גלות וגאולה

ד . גלות וגאולה הגלות הקשה והממושכת הכבידה מאוד על רש " י ובני דורו . המועקה שלהם נבעה לא רק מרדיפות ומגורות כלכליות , אלא גם מהפולמוס הקשה עם הנצרות שהציגה את השפלת היהודים בגלות כעדות מובהקת לדחייתם בידי האל שהעדיף על פניהם את הנוצרים . אמנם דוקטרינת "העד היהודי " ( השפלת היהדות כעדות לאמיתות הנצרות ) גובשה בידי אוגוסטינוס במאה החמישית , ואולם במאה ה 11 ובמאה ה 12 היא תפסה מקום מרכזי בפולמוס הדתי והשפיעה רבות על היחסים שבין היהודים והנוצרים . אין פלא אפוא שהדיון בנושא הזה מנקודות ראות שונות וזמר ועולה לעתים קרובות ביצירתם של רש " י וחבריו . מקומה של הגלות במשנתו של רש '' י על מקומה המרכזי של הגלות במשנתו ובתודעתו של רש " י ניתן ללמוד מארבע עובדות : א . ייחוסן של נבואות נחמה או נבואות חורבן לתקופתו . העדות המובהקת לכך היא בפירושו לשיר השירים שאותו ייחס , כדבריו בהקדמתו לפירוש הזה , גם לימי הגלות של זמנו " ) בגלות זה . (" ב . שימוש רב במדרשים העוסקים בגלות ובגאולה והעדפתם על פני מדרשים אחרים הקרובים יותר אל לשון הכתובים . התופעה הזאת שכיחה מאוד בפירושיו . ג . הבעת משאלות מפורשות לגאו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי