ב.ארץ־ישראל

ב . ארץ ישראל לרש " י הייתה זיקה עמוקה אל ארץ ישראל . הוא לא היה יוצא דופן בכך , שהרי זו הייתה הגותם של רוב חכמי ישראל בימי הביניים . אף על פי כן , מבחינות מסוימות היה בעמדתו משום חידוש וייחוד . בעיקר אמורים הדברים בקביעתו שיש ערך מיוחד לקיום המצוות בארץ ישראל . מעלת קיום המצוות בארץ ישראל בפירוש הכתוב "וקשרתס אתם לאות על ידכם " ( דברים , יא : ( 18 כתב רש " י : "אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצות , הניחו תפילין ועשו מזוזות , כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו , וכן הוא אומר : 'הציבי לך ציונים . "' היינו , לקיום מצוות תפילין ומזוזות בגולה אין אותו ערך שיש לקיומן בארץ ישראל , הפירוש הזה תמוה מאוד . המסקנה העולה ממנו היא שלקיום המצוות מחוץ לארץ ישראל לאחר שעם ישראל גלה ממנה , אין ערך כשלעצמו . כל מטרתו היא למנוע את שכחת המצוות כאשר יהיו רלוונטיות שוב , לאחר שישוב עם ישראל לארצו . ההסבר הזה של דברי רש " י מקבל חיזוק ברור מן הכתוב בירמיה ( לא : 120 שהביא רש " י כסיוע לפירושו : "הציבי לך ציונים . " חכמים דרשו את הפסוק הזה במקומות אחרים כמלמד על פעולות שכל מטרתן לזכור את ארץ ישראל גם בהיות העם בגלו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי