א.בחירת ישראל

א . בחירת ישראל לדעת רש " י , נבחר עם ישראל לעם סגולה של הקב " ה בשל שלושה גורמים : א . זכות אבות , בייחוד הכרת אברהם בה / ברית בין הבתרים , העקדה ושבועת ה ' לאבות לתת את הארץ לזרעם ; ב . הסכמת ישראל , בניגוד לאומות , לקבל את התורה ולקיים את מצוותיה ; ג . אהבה הדדית בין ה ' ובין עם ישראל שמקורה בתהליכים היסטוריים , בייחוד יציאת מצרים , קבלת התורה , הקמת המשכן , הדבקות בה ' בגלות על אף הרדיפות ומסירת הנפש על קידוש השם . להסכמת עם ישראל לקבל את התורה ולקיים את מצוותיה הייתה השפעה רבה על כל מהלך ההיסטוריה האנושית . תכלית אחת הייתה לבריאת העולם : קבלת התורה שהיא "פרי שעשועיו של הקב " ה " ( שמות , לב : . 116 מכיוון שעם ישראל הסכים לקבלה , הרי שבזכותו העולם כולו קיים . בפירוש הכתוב "יום הששי " כתב רש '' י : " הוסיף ה' [ את האות ה " א ] בששי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם [ עם הבריאה כולה ] על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה . ד " א [ דבר אחר : [ יום הששי - כלם תלוים ועומדים ער יום הששי שהוא יום ו ' בסיון המוכן למתן תורה " ( בראשית , א : . ( 31 רק לאחר שקיבל עם ישראל את התורה זכה העו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי