פרק שמיני השקפת עולמו: עם ישראל וייחודו

פרק שמיני השקפת עולמו : עם ישראל וייחודו מבוא מתודי בספרו 'רש " י - תמונת עולמו היהודית ' שראה אור בשנת תשנ " ה , כתב דב רפל : " מספר החיבורים המוקדשים לרש " י מגיע לאלפים , ואולם אין ביניהם אפילו אחד , המנסה להציג את תמונת עולמו של רש " י " ( עמ י . ( 11 אף אם יש הפחה מסוימת בקביעה הזאת , היא נכונה בעיקרה . הדבר מעורר פליאה ומקורו בעובדה שרש " י לא השאיר אחריו מורשה אידאית מפורטת ומפורשת . הוא הלך בדרכם של חכמים אחרים באשכנז ובצרפת במאה ה , 11 ולא פרש בפני הקוראים את אמונותיו ואת דעותיו . הפילוסופיה השפיעה עמוקות על התרבות היהודית בספרד , בפרובנס ובארצות האסלאם , והביאה את חכמי ישראל לנסח את אמונותיהם ואת השקפת עולמם כמשנה סדורה ומפורשת - אך היא לא הייתה מקובלת בקרב יהודי אשכנז וצרפת במאה ה 11 כשם שלא הייתה מקובלת בקרב שכניהם הנוצרים באותה עת . את הגיגיו ואת השקפותיו קיפל רש"י בתשובותיו , בפיוטיו ובפירושיו למקרא , ולעתים רחוקות אף בפירושיו לתלמוד . במילים ספורות וברמיזות דקות הוא הביע את רעיונותיו ואת פולמוסו עם הסביבה הנוצרית . אין פלא אפוא שחוקרים רבים סברו כי אין ללמוד מפירושו של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי