ג.פיוטים

ג . פיוטים רש " י כתב פיוטים , כמו רוב חכמי אשכנז וצרפת בתקופתו . שבע מ " סליחותיו " שרדו , ולגבי כמה סליחות אחרות קיים עדיין ספק אם הוא כתב אותן . אין ידיעות על פיוטים מסוג אחר שכתב רש " י . ייתכן שבחר דווקא ב " סליחה " בשל החופש היחסי הניתן בה לפייטן להביע את רגשותיו , ובעיקר את סבל העם ומאווייו לגאולה . פיוטיו של רש " י אינם מיוחדים בסגולותיהם השיריות . בדרך כלל לשונם קלה ושוטפת , אך לעתים היא כבדה . קשה למנותו עם גדולי הפייטנים שפעלו באשכנז ובצרפת במאה ה . 11 מכל מקום , חשיבותם של פיוטיו רבה הן להכרת דמותו והן להכרת תחושותיהם של בני דורו . ב " סליחות " שלו תיאר רש " י את רדיפת היהודים ואת מכאוביהם , את מאווייהם לגאולה , את השפלתם וביזוים , את הגזרות הכלכליות נגדם " ) רועצות ורוצצות וגובות מנו מסיות [ מסים , ( " [ ואת מסירות הנפש שלהם ללימוד התורה . הוא מתגלה בפיוטיו כבעל נפש רגישה , כאדם הכואב את כאב עמו הנרדף והשותף לציפייתו לגאולה . ייתכן שחלק מן התיאורים האלה קשורים גם לפרעות של מסע הצלב הראשון בשנת תתנ " ו ( 1096 ) אף שאין לכך הוכחה ברורה . וכך כותב רש " י באחת מ"סליחותיו ;" ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי