ב.תשובות

ב . תשובות מאות מתשובותיו של רש " י שרדו בדפוסים ובכתבי יד , והוא נחשב לאחד מגדולי המשיבים שבין חכמי ישראל בימי הביניים . בתשובותיו קיים חומר הלכתי , היסטורי ותרבותי רב , אך ברור שתשובות רבות אחרות אבדו . תלמידיו לא כינסו את כל תשובותיו יחד . עם זאת , נראה כי כבר בדורות קדומים מאוד נעשו ליקוטים חלקיים שלהן . כך עולה בבירור מן החטיבה של תשובות רש " י שבכתב יד מונטיפיורי ' ) 98 תחצו " ל / סימנים יא-מב . ( הזמן המשוער של כתב היד הוא המאה ה . 14 המעתיק בחר חטיבות חטיבות ושיבצן בחיבורו , ואליהן צירף תשובות ממקורות אחרים . הן שובצו לפי נושאיהן בחיבורים שונים , בעיקר בספרי הליקוטים שמקורם בבית מדרשו של רש " י . ואולם , לעתים שרדו גם חטיבות גדולות של תשובותיו . אמנם חכמים שונים בימי הביניים הזכירו את 'תשובות רש " י ' כקובץ ספרותי שלם " ) כתב רש " י בתשובותיו " , " ובתשובות רש " י מצאתי" וכדומה , ( אבל אין בכך כדי ללמד שהתשובות הללו רוכזו בחיבור נפרד . קרוב לוודאי שמדובר בחיבור שבו הועתקו בין היתר תשובות מסוימות של רש " י . ער היום לא נמצאה ראיה לכך שתשובותיו רוכזו בחיבור נפרד על ידי חכמים או ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי