א.מונוגרפיות הלכתיות

א . מונוגרפיות הלכתיות בכל יצירתו של רש " י ששרדה אין עדות לכך שהוא עצמו כתב ספרי פסקים כוללים . לדעת ליפשיץ , גרמו לכך הענווה היתרה שאפיינה את רש " י ויראת ההוראה שלו : כל תכונות רוחו של רש " י לא הכשירוהו להיות פוסק מטפוס של הספרדים [ ... ] והאיש אשר הענוה עקב לסוליתו לא יוכל לשאת עטרת פוסק לראשו . הענוה תמנע מלפתח בעצמו את אותו המרץ והבטיחות הדרושים לפוסק . כל רבותיו של רש " י היו יראי הוראה , ויראת ההוראה מרחפת בישיבות הענותנים הצרפתים . בארץ ספרד , ששם היה פסק ההוראה עיקר הפעולה הרבנית , לא יכלה להולד יראת הוראה כזו [ ... ] תכונות רוחו של רש " י לא משכוהו לצד הפסק , ולא nt לקבע חותם רוחו על מפעל פסקני גדול ( ליפשיץ ' , רש " י , ' עמ ' קל-קלא . ( לדעתי , אי אפשר לקבל את ההסבר הזה . רש " י לא נמנה עם יראי ההוראה וכבר עמדתי על כך לעיל בדיון בדמותו . גם הקביעה כי "כל רבותיו של רש " י היו יראי הוראה " אינה מבוססת . הדברים האלה אינם הולמים את ר ' יצחק הלוי , ובוודאי שאין לומר כן על רגמ " ה , על אף שגם הוא נמנע מכתיבת ספרי הלכה כוללים . הז ' אנר הספרותי של כתיבת ספרי פסקים לא היה מקובל ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי