פרק שביעי יצירתו הספרותית: פסקים, תשובות, פיוטים ופירושי פיוטים

פרק שביעי יצירתו הספרותית : פסקים תשובות פיוטים ופירושי פיוטים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי