פרק שישי יצירתו הספרותית: הפירוש לתלמוד

פרק שישי יצירתו הספרותית : הפירוש לתלמוד יצירתו הספרותית החשובה ביותר של רש " י , שהקנתה לו את פרסומו הגדול לדורות , היא פירושו לתלמוד הבבלי . הפירוש הזה הוא ממיטב היצירה העברית בכל הדורות . אמנם , קדמו לו חכמים אחרים בכתיבת פירושים למסכתות מן התלמוד ואף פירושים כוללים , אך איש מהם לא הגיע להישגיו הפרשניים של רש " י והשפעתם על לימוד התלמוד במרוצת הדורות הייתה קטנה . כמעט כל הפירושים שנכתבו באשכנז לפני רש " י נדחו מפני פירושה ורבים מהם אף נשכחו . שש שאלות עיקריות עומדות במרכז המחקר של פירוש רש " י לתלמוד : א . היקפו . לאילו מסכתות כתב רש " י את פירושו ? האם כל הפירושים הנדפסים המיוחסים לו אכן יצאו מתחת ידו ? מהו סדר פירושם ? ב . אילו סגולות עשו את פירושו למועדף על כל האחרים ? ג . מהי מידת זיקתו למסורות פרשניות אחרות , ובעיקר לפירושים שנכתבו לפניו באשכנזי ד . האם נוסח הפירוש אותנטי ? ה . האם לפירושיו של רש " י היו מהדורות שונות ? ו . מהו ההסבר לשינויים ולסתירות הפנימיות בפירושי רש " י ? ואולם לפני הדיון בשאלות האלה ברצוני לעסוק בקהל היעד של פירוש רש " י . למי כתב רש " י את פירושו לתלמודי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי