ג.קווים לאופיו של הפירוש

ג . קווים לאופיו של הפירוש מיסטיקה סוגיית זיקתו של רש " י אל תורת הסוד היהודית נידונה אך מעט בספרות המחקר , ונחלקו בה הדעות . לפי מסורותיהם של חסידי אשכנז , עסקו כמה מחכמיה המובהקים של צרפת הקדומה בתורת הסוד . רש " י הכיר את התורה הזאת ואולם בפירושיו אין עדות ישירה לזיקתו אל תורת הסוד האשכנזית , אף שחכמים מאוחרים שונים קשרו את רש " י בקשרים אמיצים אליה . כך , למשל , כתב חיים יוסף דוד אזולאי ( חיד " א , ( בשמם של בעלי סוד , כי "רש " י התענה תרי " ג תעניות קודם שכתב פירוש לתורה [ ... ] ומכלל הדברים נראה שרש " י כתב פירושו על פי הסוד ויש בדבריו רזיו עילאיו " ( אזולאי ' , שם הגדולים / ערך "רשי . 1 " נראה כי בשל פרסומו הגדול של רש " י תיארו אותו אנשי הסוד כאחד מהם . בדיון בסוגיה הזאת לא הובאו בחשבון הספרים שבהם השתמש ר ' שמעיה , כפי שעולה מפירושי הפיוטים שלו שקצתם נכתבו עוד בימיו של רש " י . ברור אפוא , שהמקורות האלה היו גם לפני רש " י . הוא הדין בשאלת שימושו של רש " י בספרות המרכבה ( ספרות המיסטיקה היהודית הקדומה . ( מקורות כתובים של הספרות הזאת נודעו כבר בזמנו במרכזים יהודיים שונים , ויית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי