ב.סגנון הפירוש

ב . סגנון הפירוש אמצעים ספרותיים האמצעים הספרותיים תופסים כיום מקום חשוב בחקר המקרא ובפרשנותו . עשרות אמצעים כאלה נזכרים במחקר . מטרת חלק מהם אסתטית בלבד והם באו לייפות את המליצה ; באחרים נעשה שימוש להרשים את הקורא ולעורר ביתר שאת את רגשותיו ואת הזדהותו עם הערכים המובעים במקרא ; ויש אמצעים הנושאים מסר אידאי באמצעות יצירת קשרים בין אירועים הנראים לכאורה רחוקים זה מזה ובדרכים נוספות . מדובר בנושא מקיף ונרחב , ואין כאן מקום להיכנס לדיון - אף לא חלקי - במכלול האמצעים . חז"ל ומפרשי המקרא בימי הביניים - יהודים ונוצרים - היו ערים לחשיבות האמצעים הללו ועשו שימוש במקצתם , ואולם לא עמדו לרשותם הכלים הנמצאים כיום בידי החוקרים , ולשווא נצפה לגלות בפירושיהם דרך שיטתית וסלולה בתחום הזה . גם בבית המדרש של רש " י עסקו בנושא הזה . חברו ותלמידו ר ' יוסף קרא ונכדו הרשב " ם הקדישו לכך תשומת לב רבה , אף יותר מרש " י עצמו . המחקר המודרני של האמצעים הספרותיים מתמקד בשלושה נושאים : המילים הבודדות ( או צמדי מילים , ( הפסוק והיחידה הכוללת . רש " י עסק בשלושת הנושאים האלה . הוא הרבה לעסוק באופן יחסי בהיבטים ספרו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי