א.לשון, דקדוק, ריאליה

א . , , ריאליה ענייני לשון ודקדוק ענייני לשון ודקדוק תופסים מקום נרחב בפירושיו של רש " י . בתחום המילוני הוא הושפע מאוד מן המדקדקים העברים שפעלו בספרד במאה ה , 10 ובראשם מנחם בן סרוק ודונש בן לברט . ואולם שיטתו הדקדוקית הייתה שונה . גם בתחום המילוני רש " י לא הלך תמיד בעקבותיהם . לעתים אף חלק עליהם במפורש . בעניינים שונים עלה עליהם במחקריו . רש " י הגיע להישגים רבים גם כמדקדק והשפיע הרבה על מפרשי מקרא שפעלו אחריו בצרפת . בהדרגה גברה ידם של המדקדקים הספרדים בצרפת , ותפיסתו הדקדוקית של רש " י נדחתה מפניהם . בפירושיו קבע כללים רבים וחשובים בשימושי הלשון ובהוראות השונות של מילים נרדפות . הוא עשה שימוש רב בלשון חז"ל . לעתים הבחין בין לשון המקרא ללשון חכמים , ופירש כמאה ועשרים מילים מקראיות תוך הסתייעות בלשון חכמים . תשעים מילים מהן לא נמצאו אצל חכמים שקדמו לו . לעתים אף עשה כן אם לא מצא מקבילה או סיוע במקרא גופו , וכבר השיג על כך הרשב " ם . רש " י פירש כאלף מילים במקרא תוך שימוש במילים בצרפתית " ) לעזים . (" הלעזים האלה חשובים מאוד לחקר הלשון הצרפתית של זמנו . מקצתם לא השתמרו בספרות הצרפתי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי