פרק חמישי יצירתו הספרותית: הפירוש לתנ"ך

פרק חמישי יצירתו הספרותית : הפירוש לנ " ך בפירושו לנ " ך נזקק רש " י רבות לדברי tr < r אך במידה פחותה מאשר בפירושו לתורה ' . חלקו העצמאי בפירושו לתורה מוערך בכרבע , ואילו בפירושו לנ"ך חלקו כשני שלישים , והכול לפי אופי הספר והפירוש . גם צמידותו ללשון המדרש פחותה יותר , ובמידת מה גם אופי פירושו שונה . הוא הרחיב את הדיון ברקע ההיסטורי , באמצעים ספרותיים , ובייחוד בפולמוס הדתי עם הנצרות . בפרק זה אעסוק בתופעות האלה ובאחרות . בכמה עניינים יכלול הדיון גם תופעות הקיימות בפירושו לתורה שלא נידונו בפרק הקודם .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי