ד.קווים לאופיו של הפירוש

ד . קווים לאופיו של הפירוש התחזקות מגמת הפשט בערוב ימיו של רש " י מקור נטייתו של רש " י לפרש על דרך הפשט היא לימודיו בגרמניה . כך עולה מכמה פירושים שנותרו לנו מרבותיו , ובעיקר מר ' יצחק הלוי . למשל , ר"י הלוי פירש את הכתוב "טמן עצל ידו בצלחת " ( משלי , יט : ( 24 בניגוד למקובל , ופירושו מעיד על חוש לשוני מפותח ודבקות בפשט : "ומשום רבינו יצחק הלוי שמעתי בצלחת [ ... ] על שם שהקור והגליד מבקעין וצולחים הידים . " ואין זו הדוגמה היחידה . אף אם רש " י לא קיבל את הדוגמה הזאת ואחרות ישירות מר ' יצחק הלוי , ברור שהייתה לו זיקה לפשט . בבואו לצרפת התוודע רש " י ליצירתם של המדקדקים העברים שבספרד , דבר שנתן דחיפה רבת ערך למגמת הפשט בפירושו . המגמה הזאת הלכה והתחזקה בערוב ימיו של רש " י , כפי שעולה מדברי נכדו הרשב " ם , שסיפר כי רש " י הודה שאילו היו כוחותיו עמו היה מחבר פירושים אחרים . לפי הקשר הדברים שם ברור כי כוונתו הייתה שבפירושים החדשים האלה היה לפשט מקום רב יותר , מהוויכוח הזה עולה כי סוגיית היחס בין הפשט לדרש המשיכה להעסיק את רש " י ואת תלמידיו בסוף ימיו של רש " י , והיא עמדה במרכז דיוניהם : ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי