ג.זיקתו העמוקה של רש"י למדרש

ג . זיקתו העמוקה של רש " י למדרש פירושו של רש"י לתורה מלוקט ברובו ממדרשי חז"ל . רק מיעוטו - כ 25 % בלבד - מקורי ועוסק בעיקר בענייני לשון . את שיעורו המדויק של פירוש רש " י קשה לקבוע בשל הספק בדבר הנוסח האותנטי שלו . דווקא בין ההוספות עליו - בעיקר אלה של ר ' שמעיה - יש למדרש תלק נכבד . אף על פי כן ברור שהרוב המכריע של פירוש רש " י לתורה הוא לקט ממדרשי חז " ל , מהתלמוד ומספרות מדרש לענפיה השונים . לעתים העיר על המקור המדרשי של דבריו , אך לרוב הביא אותם בלי לציין את מקורם . להזדקקותו של רש " י למדרשי האגדה היו חמש סיבות : ליישב קושי בלשון הכתובים ; להסביר את תכליתן של מילים מיותרות ; לזהות דמויות או אתרים אנונימיים ; להרחיב את הרקע הסיפורי למעשי הגיבורים ולמניעיהם ; ובשל מגמה חינוכית . אביא לכך כמה דוגמאות : בספר שמות ( טו : 127 מסופר כי בהיותם במדבר חנו בני ישראל באילם "ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים . " לשיטת רש " י , הפירוט הזה אומר דרשני - מדוע צוין מספרם של המעיינות והתמרים ? הוא נזקק למדרש במכילתא המפרש כי המספרים האלה רומזים למספר שבטי ישראל ולשבעים הזקנים שבראשם . לאחר מכן מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי