ב.דרכו של רש"י בפירושיו

ב . דרכו של רש " י בפירושיו הבסיס - חיפוש משמעויות ומסרים לדעת רש " י , כל כתוב במקרא בכלל , ובתורה בפרט , נושא עמו משמעות ומסר , ולא רק ידיעה אינפורמטיבית גרידא , ולכן אין להסתפק בפירוש המשמעות המילולית של הכתובים . בספר בראשית ( לח : ( 5 מסופר כי יהודה היה בכזיב כאשר אשתו ילדה את בנם שלה . על כך כותב רש " י : "והיה בכזיב - שם המקום . ואומר אני על שם שפסקה מלדת נקרא כזיב [ כנחל אכזב ] [ ... ] ואם לא כן , מה בא להודיענו . "? אנסה לעמוד על אופן החשיבה של רש " י . לפי פירושו , המקום נקרא "כזיב" מאוחר יותר , רק לאחר שהתברר כי אשת יהודה לא יכלה עוד ללדת וכי שלה , בנה השלישי , הוא הבן האחרון שילדה ליהודה . האכזבה הייתה כה רבה עד כי יהודה , או אדם אחר , מצא לנכון לתארה בשינוי שמו של מקום הלידה . רש " י הסמיך את המדרש המקורי הזה שלו למשמעות הלשונית של השורש "כזב . " הפירוש הראשון שמביא רש " י בביאור השם "כזיב " הוא של רש " י עצמו , ואילו הפירוש השני מקורו במדרש . בספר שמות ( ית ( 5 מסופר כי יתרו בא אל משה "אל המדבר . " רש " י פירש : "אף אנו יודעים שבמדבר היו , אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב , שה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי