א.נוסח פירוש רש"י לתורה

א . נוסח פירוש רש " י לתורה חשובה ביותר ומורכבת מאוד היא שאלת נוסח פירושו של רש " י לתורה . זו ראויה לדיון נרחב , מכיוון שתיאור שיטתו מבוסס על המקורות הללו . כל הבודק את הנוסחים של פירוש רש " י לתורה בכתבי היד , יגלה כי קיימות בהם הוספות רבות . קצתן אף נקראות על שם מחבריהן ; בייחוד אמורים הדברים בפירושיו של ר ' יוסף קרא . עם הזמן הושמטו שמות החכמים הללו , ופירושיהם שולבו בגוף פירושו של רש " י . דומה כי אין עוד חיבור של חכמי ישראל בימי הביניים ששאלת נוסחו כה מוטלת בספק ושנויה במחלוקת . היו לכך שלושה גורמים עיקריים : א . מהדורות שונות של הפירוש הזה נכתבו עוד בחייו של רש"י ; ב . תפוצתו הגדולה של הפירוש ; ג . זיקתו העמוקה אל ספרות המדרש . הפירוש זכה לפרסום רב כבר במאות ה 12 וה . 13 חכמים שעסקו בו ומורים שלימדו אותו רשמו לעצמם הערות שונות בשולי העותק שהיה בידיהם , ומקצתן הוכנסו לגוף הפירוש על ידי המעתיקים . אופיו של הפירוש , שרובו לוקט ממדרשי חז"ל , אף הוא גרם לכך . תלמידי חכמים ומעתיקים שינו את המדרשים האלה : העתיקו אותם במלואם , קיצרו אותם או השמיטו מדרשים ידועים והוסיפו אחרים . גם השינ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי