פרק רביעי יצירתו הספרותית: הפירוש לתורה

פרק רביעי יצירתו הספרותית : הפירוש לתורה רש " י נמנה עם גדולי היוצרים בחברה היהודית בימי הביניים . יצירתו רב גונית ומקיפה כמעט את כל סוגי היצירה הספרותית של חכמי ישראל בגרמניה ובצרפת בימיו . הוא כתב פירושים למקרא ולתלמוד , תשובות , פיוטים וייתכן שגם נוסח שטרות בענייני ציבור . תלמידיו כתבו בשמו גם קונטרסי פסקים ופירושים לפיוטים . מעטות היצירות שהייתה להן השפעה כה רבה על תרבותו של עם ישראל כמו פירושיו של רש " י לתורה ולתלמוד . בחלק מתפוצות ישראל נחשבה במשך מאות שנים ידיעת חומש עם פירוש רש " י כחובתו הבסיסית של הילד היהודי , ומאז הדפסת התלמוד נדפס בצדו פירוש רש " י והפך למעשה לחלק בלתי נפרד מן העיון בו . חשיבותו רבה לא רק כפירוש לתלמוד . השתמרו בו ידיעות רבות ערך על תקופתו של רש " י ולעתים גם על דמותו . ספק אם יש יצירות נוספות - למעט המקרא , התלמוד והמדרש - שהשפיעו כה רבות על מורשתו הרוחנית של העם היהודי כמו שני הפירושים האלה . עוד בדורנו שלנו , כשביקש המשורר שמשון מלצר לבטא את כאבו על הניתוק של חלק נכבד מהעם היהודי מן התרבות היהודית המסורתית , בחר באי ידיעת פירוש רש " י לתורה כאחת הדוגמא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי