ג.ספרייתו ומקורותיו

ג . ספרייתו ומקורותיו רשימת המקורות שבהם השתמש רש " י בתשובותיו , כמו בכל יצירתו , עשירה ומגוונת יותר מזו של רבותיו ושל עמיתיו באשכנז . ביצירתו הוא עשה שימוש במקורות רבים באופן יחסי , בייחוד במציאות של אותם ימים כשכתבי יד היו יקרים ונדירים . צונץ מנה שבעים וחמישה מקורות כאלה הכוללים חיבורים שלמים , חלקי חיבורים ואף תשובות בודדות של חכמים . נוסף על החיבורים האלה , שהוזכרו בשמותיהם , הסתמך רש " י , כדבריו , על חיבורים שטיבם אינו ברור , כגון : "הפותרים " , " לועזים , " " מדרש אגדה , " ולעתים העיר "שמעתי " בלי לציין את מקור שמועתו . את מקורות ההלכה של גאוני בבל לא ראה רש " י כמחייבים תמיד לגבי פסק ההלכה . כבר ראינו לעיל שהוא חלק בעניין טרפות על בעל 'הלכות גדולות , ' וסבר שאף בזמנו יש לערוך בדיקת טרפות ואפשר להכשירן לאחר בדיקה . עם זאת , הוא השתמש במקורות מתורתם של גאוני בבל גם לצורך פירוש התלמוד . יש לזכור כי ספריות ציבוריות לא היו קיימות באותה עת בחברה היהודית . רוב הספרים המוזכרים בחיבוריו של רש " י היו ככל הנראה בספרייתו הפרטית ובבית מדרשו , ואולם מקצתם לא היו שם , והוא עשה בהם שימוש מר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי