ב."המורה הגדול"

ב " . המורה הגדול" בתחילת פרק ב הבאתי את דבריהם של תלמידי רש " י שכינו אותו "המורה הגדול . " מכל התארים של רש " י - ובהם "רגל שלישי לעולם " , " פרשנדתא " , " רבן של ישראל" - התואר הזה הוא ההולם ביותר את פעולתו בבית מדרשו . הוא לא הסתפק בכתיבת פירושים למקרא ולתלמוד שהאירו לדורות מתוך גישה פדגוגית משובחת , אלא גם דאג להכשיר תלמידים להמשיך בדרך הזאת , לפתחה ולהרחיבה . מדובר בחידוש רב ערך באופיו של בית המדרש , חידוש שנבע גם מתחושת השליחות של רש " י . בפרק זה אתאר את יצירתם המפוארת , המגוונת והמרשימה של תלמידיו . מקצתה נעשתה עוד בעת לימודיהם אצלו ורובה נעשתה לאחר מותו . היקף היצירה , רב גוניותיה והדרכים החדשות שסללה הם מפליאים , בייחוד כאשר משווים אותה ליצירה הדלה יחסית במרכזים אחרים , לרבות ישיבותיהם המפוארות של גאוני בבל שיצירתם במשך כחמש מאות שנים לא הגיעה בהיקפה לזו של רש " י ותלמידיו במשך דור או שניים . היצירה הזאת עולה בכמותה אף על זו שחוברה בזמנו של רש " י ובסמוך לו בגרמניה , ובספרד . מה הם הגורמים להצלחתו של רש " י בעשייה רבת הערך הזאת ? בראש ובראשונה יש להזכיר את הפתיחות , הביקורתי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי