א.צמיחת בית המדרש

א . צמיחת בית המדרש זמן קצר לאחר שובו לטרויש הקים בה רש " י ישיבה , בתחילה הייתה זו ישיבה קטנה , שלמדו בה תלמידים ספורים , ואולם היא גדלה בהדרגה ככל שהתפרסם רש " י . התלמידים שלא היו מבני המקום התגוררו בביתו של רש " י והיו סמוכים על שולחנו . המאפיינים האלה - המספר הקטן של התלמידים והסמיכות על שולחנו של ראש הישיבה - היו מקובלים בישיבות באירופה באותם ימים . זהו הרקע לכתוב בכתב יד בודליאנה 1147 על קמח שקנתה המשרתת של רש " י "לצורך הבחורים " ביום טוב . מספר התלמידים בישיבה גדל בהדרגה . שמעו של רש " י הגיע למרחקים ואל ישיבתו באו תלמידים לא רק מקהילות צרפת אלא מביזנטיון , מגרמניה ומהארצות הסלביות . בשל כמה גורמים התפרסמה ישיבתו של רש " י והייתה לאבן שואבת גם לתלמידי חכמים ממקומות רחוקים : א . במהלך המאה ה 11 חל גידול במספר היהודים בקהילות גרמניה ובצפון צרפת , כולל באזור שמפן שבו פעל רש " י , אף אם היה זה גידול קטן והדרגתי . ב " . הרנסנס של המאה ה " 12 שהחל בפועל באמצע המאה ה 11 ועליית חשיבותו של הפרט בחברה האירופית באותה עת ; שני הגורמים האלה נידונו בפרק א . הפעילות הפרשנית הענפה של רש " ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי