פרק שלישי בית מדרשו של רש"י

פרק שלישי בית מדרשו של רש " י  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי