ג.מעמדו ופרסומו

ג . מעמדו ופרסומו מעמדו של רש " י ופרסומו בצרפת ובגרמניה בפרספקטיבה היסטורית נמנה רש " י עם גדולי האומה היהודית בכל הדורות . אין עוד חכם יהודי אחר שעל יצירתו נכתבו מאמרים כה רבים בידי תלמידי חכמים וחוקרים , ושמשנתו משמשת עדיין אבן שואבת לחוקרים רבים גם כיום . די לציין כי רק על פירושו לתורה נכתבו מאות עיונים ופירושים . אני שותף לדעתם של חוקרים שונים , בהם אפרים א ' אורבך , כי בפרספקטיבה היסטורית , ההערכה כלפי רש " י ופרסומו בציבור היהודי על כל רבדיו רבים אף מאלה של הרמב " ם , גדול המלומדים היהודים בימי הביניים . אין זה מקרה , שרבים מנסים לייחס עצמם למשפחתו של רש " י . ההערכה יוצאת הדופן כלפיו נבעה בעיקר מתרומתו ללימוד התלמוד והמקרא , אך גם מהתרשמות עמוקה מאישיותו שזכתה לאהבה ולהערצה בכל תפוצות ישראל . דיון מפורט בעדויות על היחס המיוחד אליו אינו אפשרי במסגרת זו ולכן אביא את עיקרי הדברים בלבד . האם רש " י ובני דורו היו מודעים לגדולתו , או שמדובר בפרי שהבשיל בדורות מאוחרים יותר ? כיצד הפכה ההערכה הזאת לנחלתן של תפוצות ישראל כולן ? מהמקורות עולה כי עד סוף ימיו רש " י לא היה מודע למלוא גדולת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי