ב.קווים לדמותו

ב . קווים לדמותו רש " י זכה לפרסום רב בתפוצות ישראל לא רק הודות ליצירתו הספרותית הענפה , אלא גם הודות לאישיותו המיוחדת . חמש תכונות אופי בלטו באישיותו הלבבית והקורנת : ענווה ופשטות טבעית ; רדיפת האמת ; דאגה לכבוד הבריות ; ביטחון רב בכוחו ; ותחושת שליחות של מנהיג ציבור . התכונות האלה באו לידי ביטוי במעשיו של רש " י , ביחסו אל הזולת , בקשריו עם תלמידיו , בהשקפת עולמו , בבוז לגאוותנות , באהבתו את השלום , ביצירתו הספרותית וגם בסגנון הכתיבה שלו . ענווה ורדיפת האמת רדיפת האמת וענווה אישית הן תכונות אופי מנוגדות : קשה לנהל מאבק ללא פשרות על האמת שבה מאמינים ובד בבד לנהוג בענווה . אדם הרודף אמת בכל כוחו בלי לגלות נכונות לוותר על דעתו , יגיע עד מהרה להתנגשות אישית עם החולקים עליו . לא בכדי טען ר ' יוסף אבן כספי , מחכמי ישראל בפרובנס במאה ה , 14 כי ההתנגשות של האינטלקטואל עם הבריות מעידה על כך שהאמת בראש מעייניו : "אנו אין לנו רק [ אלא ] להתאמץ לעלות במרכבות היושר , עד שנהיה נתעבים להמון , ואין בידינו סימן יפה וטוב שנכיר בו הטובים אנחנו , רק שנהיה נתעבים מההמון . " אמנם בדבריו יש מן ההפרזה , אך...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי