פרק שני רש"י - קורות חייו

פרק שני רש " י - קורות חייו  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי