פרק ראשון הרקע החברתי והתרבותי לפעולתו של רש"י

פרק ראשון הרקע החברתי והתרבותי לפעולתו של רש " י מעמדם המדיני , הכלכלי והחברתי של היהודים אי אפשר לעמוד על משמעות פעולתו של איש רוח ושל מנהיג ציבור בלי להכיר את הרקע החברתי והתרבותי של תקופתו . הדברים האלה יפים שבעתיים לגבי רש " י , מכיוון שפעל בצומת דרכים חשוב בעידן של תמורות . היהודים החלו להתיישב בצרפת בתקופה הרומית במאה הראשונה לספירה . השתמרו על כך עדויות ספרותיות וממצאים ארכאולוגיים . היישוב הזה התקיים ברציפות עד ימיו של רש " י . בתקופה הקרולינגית ( המאות ה ( 10-8 חל שיפור ניכר במעמדם של היהודים מבחינות מדינית , חברתית וכלכלית . בתקופה הזאת נטלו היהודים חלק חשוב בסחר הבין לאומי . בסוף המאה ה 10 עלתה לשלטון השושלת הקפטינגית . ראשית תקופת שלטונם של הקפטינגים התאפיינה בפיצול גדול של הממלכה ובחולשת המלוכה . עד אמצע המאה ה , 12 ואף מאוחר יותר , נאבקה כל אחת מן המדינות הפיאודליות בצרפת עם בעיותיה המינהליות , והקשר שלה אל המלך היה רופף . מצבם הטוב של היהודים בצרפת נמשך תקופה ארוכה . עם זאת יש לציין כי חולשת השלטון המרכזי ועלייתן של נסיכויות מקומיות גרמו לכך שבכל אחת מן המדינות הפיאוד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי