רש"י

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 1 3 ^ ה 191 D IT A 0 אברהם גרוסמן רש " י גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי עורך הסדרה : אביע ^ ר רביצקי המערכת משה אידל , אברהם גרוסמן , צבי יקותיאל , אניטה שפירא מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון אברהם גרוסמן רש " י ר ' שלמה יצחקי מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי