התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה ו'הפילוסופיה הרביעית'

התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה ו'הפילוסופיה הרביעית' מאת מנחם שטרן א . סוף המלחמה והמצור על מצדה שריפת בית המקדש וכיבושה של העיר העליונה של ירושלים בקיץ של שנת 70 לספירה היוו סיום רשמי למלחמה היהודית הרומית שהחלה בשנת . 66 ביטוי מטעם השושלת הפלאווית והמדינה הרומית לכך , ניתן בטריומף שנערך ברומא בשנת , 71 עם שובו של טיטוס לאיטליה ובמטבעות Vtz ; Iudaea capta שנטבעו לזכר המאורע . השלטון הרומי ראה במרד היהודי הגדול מלחמה ( bellum ) לכל דבר . יתר על כן , מיגורה של ההתנגדות היהודית וכיבושה של ירושלים הובלטו בתעמולה הפלאווית כהישגים הצבאיים המפוארים של השושלת . משוררי התקופה העלו על נס את הניצחון על יהודה , ובכתובת משנת , 80 לכבודו של טיטוס , מתואר בהפלגה גודלו של המעשה ובאה הצהרה שטיטוס החריב את העיר שלא נכבשה מעולם על ידי מישהו מהמצביאים , המלכים והעמים קודם לכן .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי