ירושלים, המקדש והעבודה במציאות ובתודעה בימי בית שני

ירושלים המקדש והעבודה במציאות ובתודעה בימי בית שני משה דוד ך ; ר לא הרי מקדש שני כהרי מקדש ראשון . כימי בית ראשון סככו חייה של האומה סביב שלושה צירים עיקריים —המלוכה - ; הנבואה ; המקדש ועבודת ה' בו . לאלו אפשר אולי להוסיף עוד ציר רביעי — עצם הפעילות החברתית והכלכלית המגוונת של אומה נורמלית החיה על אדמתה . המקדש והעבודה בו לא היו , אפוא , בימי בית ראשון , אלא תחום אחד כין תחומים אחדים — תחום שווה ערך לאחרים , שלא נפל מהם , אבל גם לא עלה עליהם , בחשיבותו . לא כן כימי בית שני . כל הצירים האחרים , שמנינו בימי בית ראשון , נעדרו בימי בית שני . המלוכה , ואף העצמאות המדינית גופה , קיימות היו רק כמשך קרוב למאה שנה י מתוך למעלה משש מאות שנה של ימי בית שני . הנבואה נעלמה כשלושה דורות לאחר ראשיתה של תקופת בית שני והעדרה המוחשי הוא אחד מסימניו המובהקים של פרק זמן זה . אי אפשר גם לדבר , לפחות עד כמה שהדברים אמורים בשני השלישים הראשונים של ימי בית שני , עד לימי החשמונאים , על אומה החיה ככל רחבי ארצה . 1 השווה גי אלון . תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , א , תל אביב תשי"ג . עמ' 28 , 26 ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי