יחסי יהודים ולא־יהודים בארץ־ישראל והמרד הגדול ברומי

יחסי יהודים ולא יהודים בארץ ישראל והמרד הגדול ברומי מאת אוריאל רפפורט נעלה מעל לכל ספק כי אין לקבוע סיבה אחת ויחידה , אשר גרמה לבדה לפרוץ המרד של היהודים נגד הרומאים בשנת 66 לסה"נ . המחקר בנושא וה מעלה שזרה ארוכה של גורמים , אשר הביאו להתמוטטות מערכת היחסים בין יהודה לרומא וגרמו בסופו של דבר למרד . המחקר בנושא זה אף מודע לכך שאין לחפש את גורמי המרד באירוע חד פעמי כלשהו , אלא שלפנינו השתלשלות מאורעות מורכבת , שהתרחשה על פני פרק זמן ניכר . אף על פי כן אנו נדרשים לפרשה זו —למרות שקיימת , כאמור , מעין הסכמה כללית באשר לסיבותיה —משום החשיבות שיש להערכה ולדירוג נאותים של הגורמים השונים , שבהם תולים את התפרצות המרד . לשון אחרת —גם אם יוסכם כי קיים גיוון מרובה של סיבות , של נסיבות ושל אירועים , אשר הביאו בסופו של דבר לפרוץ המרד , שומה עלינו לנסות ולקבוע  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי