קומראן וראשית הנצרות

קומראן וראשית הנצרות דוד סתרן בבואנו לסקור ארבעים שנות מחקר על הקשרים שבין תגליות קומראן לראשית הנצרות , יש להודות כי אין זה נושא שניתן למצותו במאמר אחד . במסגרת דיוננו אגביל את דברי לשני חלקים עיקריים ? תחילה אביא סקירה קצרה על הישגי המחקר בסוגיה שלפנינו ולאחר מכן אציג ביתר הרחבה קווים לאפיונה ואנסה להעריך את השפעתה על חקר הברית החדשה . נקדים אפוא ונאמר , כי רוב המחקר על הקשרים שבין המגילות ובין הברית החדשה נעשה בעשור הראשון והנלהב שלאחר התגלית . במשך שנות החמישים נכתבו עשרות מאמרים העומדים עד היום כאבני יסוד בתחום זה . בעשור השני של המחקר עדים אנו למגמת ביסוס וסיכום אותם הישגים י . המחקר על קומראן וראשית הנצרות מהווה אפוא דוגמא ברורה לקביעתו הכוללת של שמריהו טלמון , כי שלושים השנים האחרונות עברו כמעט ללא התחדשות של ממש בעמדות היסוד . בין החשובים שבהישגי המחקר מונים אנו את הניסיון להגדיר במדויק את היחס  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי