כת מדבר יהודה וכתביה

כת מדבר יהודה וכתביה מאת י . ליכט א . מבוא דיעותינו על יהדות הבית השני — ובמיוחד על מחשבת התקופה— זכו להעמקה ניכרת ^ משנתגלו במקרה בשנת תש"ז תעודות אשר נכתבו . בתקופה ההיא . "המגילות הגנוזות" של מדבר יהודה גרמו להתרגשות ניכרת בקהל הרחב ! ו } 3 פ 2 ילות קדחתנית של חוקרים רבים . אף חיפושים נרחבים באיזור כולו נערכו בעטיה של התגלית הראשונה , ואכן נמצא חומר נוסף מרובה . פירסומו המדעי של וזומר זה שהיה מקרי למדי ואיטי נסתיים , בכל הנוגע לכתבים החשובים ביותר שבתגלית , בשנת תשט"ו בערך . אז גם נודעו פרטים רבים 'נוספים על התגלית , אולם מידע זה היה כוללני ובלתי מדוייק . התמונה הושלמה והובהרה גפרםומים נוספים , אלא שחומר רב עדיין אינו ידוע כדבעי בשעת כתיבתם של טורים אלה ( בשנת תשל"ו . ( למזלנו היה החומר שפורסם בתחילה במצב השתמרות טוב , ומאלף מאוד . תהליך הפירסום האיטי טמן בחובו ברכה , כיון שהחוקרים נאלצו ללמוד את החומר צעד אחר צעד , ולהסתגל בהדרגה לבעיותיו . ואכן יצר זרם אדיר של ספרים ומאמרים , בשנים הראשונות של חקר התגלית ( למן תש"י עד תשכ"ב , לערר ) מהומה , בשל רבוי ההשערות והפלוגתות . איו טעם בתש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי