מדיניותו של הורדוס והחברה היהודית בסוף ימי בית שני

מדיניותו של הורדוס והחברה היהודית בסוף ימי בית שני מאת מנחם שטרן כיבוש ירושלים בימי הורדוס ונצחונו על אנטיגונוס החשמונאי ( שנת 37 לפה"ס , ( שנתאפשרו על ידי התמיכה הרומית הנמרצת בהורדוס , חוללו תמורות רבות בחברה היהודית של ארץ ישראל . תמורות אלו לא נפלו בחשיבותן מהשינויים שנתהוו בשעתם כתוצאה מהמרד החשמונאי . כאז כן עתה קיפחו השכבות השליטות שביהודה את מעמדן , במקצתן הושמדו כליל , בחלקן איבדו את כוחן הכלכלי , ורובן איבדו את השפעתן הממשית . במלחמה הממושכת שהתנהלה בין הורדוס ובין אנטיגונוס נטה רוב רובה של האומה לצידו של המלד מבית חשמונאי . מיד לאחר נצחונם של אנטוניוס ואוקטוויאנוס במערכת פיליפי ( שנת 42 לפה"ס ) שיגרו היהודים משלחת אחר משלחת אל אנטוניוס ( לביתיניה , לאפס 1 ס , לדפני שליד אנטיוכיה ולצור ) 1 , כדי להשפיע על המדינאי הרומי שישים קץ להגמוניה של בני אנטיפטרוס בארץ ישראל . לאחר מכן , שעה שפלישת הפרתים לפרובינקיות המזרחיות של רומא היתה בעיצומה , נכנס אנטיגונום לארץ בסיועו של חיל פרשים פרתי ונתקבל בזרועות פתוחות על ידי היהודים בסביבות הכרמל ובשרון , שהצטרפו אליו בהמוניהם . ללא קוש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי